Wanneer is relatietherapie in Utrecht Leidsche Rijn iets voor je?

Je relatie kan om welke reden dan ook in moeilijk vaarwater terechtgekomen zijn:
 • sleur;
 • carrières;
 • uit elkaar gegroeid om welke reden dan ook;
 • gebrek aan intimiteit
 • opvoeding van kinderen;
 • overspel;
 • cultuurverschillen;
 • overlijden van kind, familieleden of vrienden;
 • ziekte;
 • scheiding;
 • andere ingrijpende ontwikkelingen als verhuizing, ontslag e.d.
Het lukt misschien niet (meer) om met elkaar in gesprek te komen en blijven. In zijn algemeenheid, of over specifieke zaken die tussen jullie in lijken te staan. Dan kan het nuttig zijn als een objectief en deskundig iemand dit proces begeleidt. Soms is het gevoelsmatig niet mogelijk om bepaalde dingen te zeggen en bespreken en dient therapie om hiervoor een voldoende veilige en constructieve situatie te creëren. Of het is nuttig om de gehele wijze van communiceren onder de loep te nemen om deze ten goede te verbeteren. Een belangrijke methode voor relatietherapie die ik hanteer is de emotionally focussed therapy (EFT). Zie Over mijn benadering.

Opzet en kosten voor relatietherapie in Utrecht Leidsche Rijn

Als jullie komen, beginnen we met een kennismakingsgesprek/intake. Aan de hand daarvan beslissen we of we verder gaan en op welke manier.

Een kortdurende therapie varieert van 5 tot 12 bijeenkomsten. Of dat voldoende is, hangt af van jullie hulpvraag en voorgeschiedenis. In het begin de sessies meestal wekelijks of om de week. Later kan de frequentie van relatietherapie afnemen. Na iedere 5 bijeenkomsten evalueren we.

Vergoedingen van zorgverzekeraars voor Relatietherapie in Utrecht Leidsche Rijn bij Martijn Kets

De meeste ziektekostenverzekeringen bieden een gedeeltelijke vergoeding voor gestalttherapie in de aanvullende pakketten. Het is raadzaam altijd eerst telefonisch contact op te nemen met de verzekeraar, ook als je verzekering nog niet voorkomt op de lijst. Doorverwijzing van een huisarts voor relatietherapie in Utrecht Leidsche Rijn bij Martijn Kets is niet nodig, je kunt rechtstreeks contact opnemen. Splitsing van rekeningen is mogelijk.


Klik hier voor een recent overzicht van verzekeraars die gestaltpsychotherapie vergoeden.

Klik hier als je contact wilt opnemen of meer wilt weten over psychotherapie in Utrecht.

Klik hier voor een overzicht van maatregelen in het kader van de AVG, WGBO, Wkkgz en ethische en beroepscode.