Over mijn benadering
De basis voor mijn werk ligt in de gestaltpsychotherapie en emotionally focussed therapy (EFT).
 
Verandering en groei door bewustzijn*
Wat mij aanspreekt in de gestaltpsychoherapie, is haar kijk op verandering en de weg daarnaar toe. Werkelijke verandering ontstaat door groeiend bewustzijn van jezelf in relatie tot je omgeving (familie, vrienden, collega's, werk etcetera). Hoe ben ik in deze situatie beland? Wat is mijn aandeel? Wat doet de omgeving? Wat vind ik belangrijk en wil ik behouden? Wat remt mij en wil ik het liefst vandaag nog anders? Wanneer je bewust(er) bent van deze zaken, kun je bijna onmogelijk nog hetzelfde in je leven staan als voorheen, waarmee verandering begonnen is.

Vanuit deze andere beleving kun je op zoek gaan naar nieuwe manieren om met je omgeving om te gaan. Of nagaan waarom eerdere oplossingen niet werkten en voorwaarden scheppen om dit te veranderen. Therapie biedt een veilige en uitdagende mogelijkheid om te onderzoeken, experimenteren en groeien.

Hier-en-nu
Een belangrijk instrument van de gestalttherapie is de aandacht die wordt geschonken aan de cliënt in het hier-en-nu van de therapiesituatie. Zo zal een cliënt die worstelt met keuzes maken of zich afhankelijk opstelt, hier ook tijdens therapie blijk van geven. 'Je neemt jezelf immers altijd mee,' om zo te zeggen. Door de cliënt hierop te wijzen kan hij of zij bewuster worden van de eigen rol en keuzemogelijkheden die er zijn en met alternatief gedrag oefenen binnen de veilige omgeving van de therapie.

Eenheid van lichaam en geest
Gestalttherapie gaat uit van eenheid van lichaam en geest. In therapie uit zich dit bijvoorbeeld doordat ik als therapeut non-verbaal gedrag (houding, ogen, arm/beenbewegingen etcetera) van de cliënt bespreekbaar maak als spiegel en aanknopingspunt om nieuw bewustzijn te creëren. Maar ook door met de cliënt te onderzoeken hoe emoties en gedachten zich fysiek uiten bij hem of haar als hulpmiddel om dit te herkennen en hierop te reageren. Eerst in therapie, dan ook in de dagelijkse situaties.

* in de gestalttherapie wordt eigenlijk de term 'gewaarzijn' gebruikt, wat een ruimer begrip is.
 
Patronen en emotionele herkadering
Emotionally Focused Therapy (EFT) is een combinatie van experiëntele therapie (o.a. gestaltpsychotherapie) en systeemtherapie met als basis de hechtingstheorie (voor volwassenen). EFT is gericht op het gaan herkennen van patronen in de interactie tussen partners en de onderliggende emoties en hechtingsbehoeften, zoals veiligheid, waardering, vertrouwen en respect. Vaak vormen 'life events' zoals geboorte van kinderen, overlijden van geliefden, verhuizingen, verandere werksituaties, ziekte of burnout van een of beide partners aanleiding voor verstoringen van voorheen stabiele(re) relaties. Nieuwe negatieve patronen treden in werking of bestaande worden versterkt. Ruzies en geschillen gaan vaak over ogenschijnlijke pietluttigheden, maar in de praktijk ligt er vaak hetzelfde patroon onder. EFT gaat dus over bewustwording over hoe partners samen telkens dezelfde 'dans' doorlopen (vaak gaat het over beschuldigen en verdedigen), de onderliggende emoties en hechtingsbehoeften, en de enorme invloed die het gedrag dat daaruit voortkomt op de ander heeft.